Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

pinkfluffyunicorns
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
pinkfluffyunicorns
Ty to zaradna dziewucha jesteś! ;D
— takie słowa od eks - bezcenne
Reposted fromobliviate obliviate
pinkfluffyunicorns
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
pinkfluffyunicorns
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaobliviate obliviate

June 26 2015

pinkfluffyunicorns
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
pinkfluffyunicorns
5117 7213
pinkfluffyunicorns
0007 1706
Reposted fromardoise ardoise viahomesickness homesickness
pinkfluffyunicorns
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella

June 25 2015

pinkfluffyunicorns
Nikogo i tak nie obchodzi,
co Cię boli,
z czego się cieszysz,
dlaczego płaczesz.
pinkfluffyunicorns
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaarrependimento arrependimento
pinkfluffyunicorns
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
pinkfluffyunicorns
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
pinkfluffyunicorns
9559 b79e
o!
Reposted fromjulios julios viawrazliwa wrazliwa

June 22 2015

pinkfluffyunicorns
8646 6bfc
pinkfluffyunicorns
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viasatyra satyra
pinkfluffyunicorns
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaarrependimento arrependimento
pinkfluffyunicorns
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaarrependimento arrependimento
pinkfluffyunicorns
pinkfluffyunicorns
4570 1bf2
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
pinkfluffyunicorns
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl