Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

pinkfluffyunicorns
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci vianoirceur noirceur
pinkfluffyunicorns
 -Dlaczego dajesz mi tak gadać? Dlaczego się tym interesujesz?  - Lubię, kiedy ludzie się otwierają...  - Dlaczego?  - Nie wiem. To jest jak autoportret, czyż nie? Autoportret ze słów...
— Anna Gavalda – Po prostu razem
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viaobliviate obliviate
pinkfluffyunicorns
0585 9be9 500
Janusz Korczak
pinkfluffyunicorns
pinkfluffyunicorns
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaobliviate obliviate
pinkfluffyunicorns
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 viaobliviate obliviate
pinkfluffyunicorns
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
pinkfluffyunicorns
pinkfluffyunicorns
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?

July 08 2015

pinkfluffyunicorns
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viawrazliwa wrazliwa
pinkfluffyunicorns
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver
pinkfluffyunicorns
pinkfluffyunicorns
3014 bee7
Reposted fromIriss Iriss viawrazliwa wrazliwa
pinkfluffyunicorns
5786 e445 500
Reposted fromlajcaj lajcaj viawrazliwa wrazliwa
pinkfluffyunicorns
1608 5fc2 500
so true! ;)
pinkfluffyunicorns
1922 9ced
♥♥
pinkfluffyunicorns
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
pinkfluffyunicorns
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
pinkfluffyunicorns
pinkfluffyunicorns
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl